Tomter

Longeneset er eit stort nes som går ut i Hestadfjorden. Her har vi tomter som ligg i kanten av det verna Gaularvassdraget. Vi har både hyttetomter og bustadtomter.

DSC_0541

 

 

Sjå  Plankart Longeneset.

DSC_0555